รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงบประมาณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม 

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th