ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการพัฒนาหลักสูตร "การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Unplugged ระดับมัธยมศึกษาฯ" ผ่านโปรแกรม Zoom คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th