คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ในรูปแบบออนไลน์ (มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th