ขอประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร  (มีค่าใช้จ่ายในการอบรม โดยผู้เข้าอบรมจากส่วนราชการต่างๆ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมจากต้นสังกัดได้ หากท่านได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th