ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน แจ้งว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Happy Money เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.และหลักสูตรคัมภีร์ พี่เลี้ยงการเงิน ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนได้อย่างถูกต้อง นำไปสู่การมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยดำเนินการถ่ายทอดสดการอบรมทั้ง ๒ หลักสูตรผ่าน OBEC Channel www.obectv.tv Facebook OBEC Channel Youtube OBEC TV ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้าอบรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสามารถรับวุฒิบัตรออนไลน์ได้ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th