ประชาสัมพันธ์โควต้าทุนการศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หากโรงเรียนในสังกัด ประสงค์ที่จะส่งนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สามารถแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ประสงค์ขอเข้าคัดเลือกรับทุนโดยสามารถจัดส่งแบบฟอร์มไปยังศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์โดยตรง (ดาวน์โหลดรายละเอียด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 0719331

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th