ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมวิธีการใช้งานฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา รูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th