สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ร่วมกับหน่วยพัฒนาครูไอเวิลด์และหน่วยพัฒนาครูฝึกอบรมสัมมรา คิดดี ได้ร่วมกัน จัดโครงการอบรมการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ "ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS" ด้วยแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ โดยรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 (มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th