สมาคมพัสดุแห่งประเทศไทย ขอประชาสัมพันธ์ การจัดสัมมนาทางวิชาการ บทบาทหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 (มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th