สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย)ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้  "ห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS" ด้วยแพลตฟอร์มโรงเรียน คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th