สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการ PIM Open House ครั้งที่ 137 ตอน "เปิดบ้านสู่ความสำเร็จ เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ สร้างสรรค์เด็กสายธุรกิจภัตตาคาร" ในวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ห้อง 4-0708 ชั้น 7 อาคาร CP All Academy คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th