สมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจถูกทักท้วงจากหน่วยงานตรวจสอบ"  ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 - วันเสาร์ ที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด (มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th