สมาคมนักศึกษาเก่าคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพันบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม "การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ของหน่วยงานภาครัฐภาครัฐ" จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 6 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th