สำนักจีนวิทยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะการประเมินชั้นเรียนด้วยระบบออนไลน์ ซึ่งเป็นระบบการทดสอบที่พัฒนาขึ้นเพื่อการศึกษาและการวิจัย โดยเข้ารับการทดสอบได้ตามความสมัครใจและไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ครูและบุคลากรที่เข้ารับการทดสอบจะได้รับเกียรติบัตรและใบรับรองผลการทดสอบจากสำนักวิชาเมื่อเข้ารับการทดสอบครบถ้วนตามกระบวนการ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th