ตามที่ สพป.พะเยา เขต 2 ได้จัดทำวารสารจดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคท 2565 จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สนใจ

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://smart.obec.go.th/upload/book/upload_files/1673838780x1753512773_1.pdf

 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th