ตามที่ สพป.ปัตตานีเขต 2 จัดทำจดหมายข่าวออนไลน์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 มานั้น

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง https://smart.obec.go.th/upload/book/upload_files/1673835541x1619493616_1.pdf 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th