ด้วย บริษัท สิโนทัย อิดูเคชั่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกริก จัดงานประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ประจำปี2566 ในวันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 19.00-20.00 น. 

ในรูปแบบออนไลน์ ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ ลิ้งค์ https://smart.obec.go.th/upload/bookregister/upload_files2/1674524953x1116033133_1.pdf 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th