ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(กองทัพอากาศ)ปีการศึกษา 2566 (รายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th