ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  (ดาวน์โหลดประกาศสถานที่สอบ) (ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียน)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th