ประชาสัมพันธ์ "โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566"https://www.eef.or.th/notice/career-capital-280123/   (ดาวน์โหลดรายละเอียด) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 02-079-5475 กด 2 

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th