ประชาสัมพันธ์รับสมัครเข้าศึกษาต่อนักเรียนเตรียมทหารฯ ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีการศึกษา2566 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 ก.พ.2566 (อ่านรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th