คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งทำการแทน ก.ค.ศ. ได้อนุมัติวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ให้แก่ คุณครูศุลีพร ปิ่นนัย ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม สพม.เขต 1 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555

     สพม.1 ขอแสดงความยินดี มา ณ ที่นี้  yes

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th