สพม.1 มีกำหนดการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  (14 โรงเรียน)  และกำหนดการนิเทศสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม   (รายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th