สมศ.ประกาศกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกระเดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม ประจำปีงบประมาณ  2556 (ระยะที่ 1) ระหว่างวันที่ 26  พ.ย. 2555 - 11 ม.ค. 2556)  ครั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัดสพม.1 จำนวน 6 โรงเรียน  (รายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th