แจ้งเพื่อทราบ ด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ย้ายไปปฏิบัติงาน ณ อาคารหอประชุมพญาไท ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค. 55 จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ต้องการติดต่อได้ที่อาคารหอประชุมพญาไท หรือ โทร 02 3544960 ต่อ 111 และเบอร์ตรง 02 3544962

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th