ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ดังแบบฟอร์มที่แนบนี้ เพื่อข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  โดยสามารถส่งข้อมูลเป็นไฟล์ excel ไปที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
สอบถามข้อมูลได้ที่ 02-354-3884(ธเนศ)
ขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

download แบบสำรวจข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th