แจ้งรายชื่อสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมยุวกาชาด  ภาคกลาง และกรุงเทพฯ  ระหว่างวันที่ 7 – 10 มิ.ย. 2560  ณ  ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี  (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th