prev
next

วันที่ 04 มิ.ย. 2563, 11:44 น.
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2563 จำนวน 5 รางวัลได้แก่ รางวัลคุรุสภา รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่น และรางวัลคุรุสดุดี โดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เสนอประวัติและผลงานผ่านสถานศึกษา ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563...
วันที่ 02 มิ.ย. 2563, 10:18 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปี 2563 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 21 พ.ค. 2563, 15:26 น.
ก.ค.ศ.ได้มีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา  ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 18 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552, หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 28 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560 และหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 4 ลงวันที่ 21 มกราคม 2562 และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 29 เมษายน...
วันที่ 12 พ.ค. 2563, 16:48 น.
ขอให้ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณทุกคน และครูผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตร C4T ผ่านชองทาง http://teacherpd.ipst.ac.th ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  ขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ บุณยนุช มีพันธู์ ศึกษานิเทศก์ สพม.1 รายละเอียด
วันที่ 07 พ.ค. 2563, 19:05 น.
ด้วย สพฐ. ได้จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในระดับม.1-ม.6 โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Team, G Suite for Education หรือ DEEP ระหว่างวันที่ 9 - 20 พ.ค. 2563 ขอให้ครูทุกท่านเข้าอบรมทาง 1) http://www.youtube.com/obectvonline 2)  http://www.facebook.com/obectvonline 3) www.obectv.tv   โดยมีตารางออกอากาศและกำหนดการ ดังแนบ

ผู้อำนวยการ


ค้นหา

เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 29

เมื่อวาน 929

เดือนนี้ 3770

ทั้งหมด 455569

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 143 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th