prev
next

วันที่ 16 ส.ค. 2561, 11:21 น.
ด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์จะรับสมัครนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)ระยะที่2 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2561 รายละเอียดการลงทะเบียนและประกาศรับสมัคร คลิก👉http://scius.most.go.th/set/activity/view_detail/9/96
วันที่ 07 ส.ค. 2561, 10:01 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี.แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 06 ส.ค. 2561, 12:05 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดรับดอกมะลิจำหน่ายให้แก่นักเรียน และบุคลากร เพื่อแสดงความเคารพระลึกถึงพระคุณแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยติดต่อขอรับดอกมะลิ ในราคาช่อละ ๑๐ บาท พร้อมชำระเงินได้ที่กลุ่มอำนวยการ (บางแวก) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อดอกมะลิ
วันที่ 06 ส.ค. 2561, 11:10 น.
ตามที่กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2561 นั้น   ขอให้นำนักเรียนไปรับเกียรติบัตรจาก ผอ.สพม.1 ในวันที่ 8 สค.2561 เวลา 13.00 น.          ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ รายชื่อดังแนบ  
วันที่ 03 ส.ค. 2561, 14:11 น.
โรงเรียนใดมีความประสงค์ขอรับแบบทดสอบคณิศาสตร์นานาชาติ รอบแรก ปี 2560 ขอให้มารับได้ที่  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ชั้น 2  หอประชุมพญาไท (พิตตินันท์ 02 354 4963 ต่อ 503)

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th