prev
next

วันที่ 08 เม.ย. 2567, 15:55 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน 02-354-4963 ต่อ 206 ในวันและเวลาราชการ  
วันที่ 25 มี.ค. 2567, 15:41 น.
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ https://smart.obec.go.th/upload/bookregister/upload_files2/1711088582x1092347130_1.pdf
วันที่ 25 มี.ค. 2567, 10:45 น.
       ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2567 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอเชิญชวน ครูผู้สอนวิชาดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นิสิต นักศึกษา นักเรียน บุคลากร สถานศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม โดยสามารถสมัครได้ทาง www.waghor.go.th และ Facebook ของทางพิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 มีนาคม 2567 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายองค์การ เกตุแก้ว ผู้ประสานงานเบื้องต้น หมายเลขโทรศัพท์ 094 557...
วันที่ 21 มี.ค. 2567, 14:05 น.
📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ขอเชิญชวนครูและนักเรียนที่สนใจ ส่งผลงานการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗  โดยเขียนความประทับใจจากการอ่านและชมพระราชกรณียกิจผ่านสื่อต่างๆเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ (พญาไท)ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อคัดเลือกผลงานส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปรายละเอียดตาม QR...

                       ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำทุกปี สำหรับปี 2566 ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการและ
ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจําปี 2566 ดังนี้

                        1. ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 (ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป) เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คน จากโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในภูมิภาค ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถเสนอชื่อนักเรียนโรงเรียนละ 1 คนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก  โดยส่งใบสมัคร พร้อมผลงาน และหลักฐานการพิจารณาคัดเลือกไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5   เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565

                        2. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนใน (ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป)
ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2566 และส่งส่งใบสมัคร พร้อมผลงาน และหลักฐานการพิจารณาคัดเลือก ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ไปยังสำนักอำนวยการ(กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน - 7 ตุลาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2628 5616, 0 2281 9752

[หนังสือแจ้งโรงเรียน สพม. กท 1] [หนังสือแจ้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่ (ฝั่งพระนคร และธนบุรี)]

[หลักเกณฑ์และใบสมัครการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566]

[หลักเกณฑ์และใบสมัครการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566]

ประกาศผลการคัดเลือก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

นายนิยม ไผ่โสภา
ผอ.สพม.กท 1

 

รองผู้อำนวยการ สพม.กท 1

ค้นหา

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 33

เมื่อวาน 1132

สัปดาห์นี้ 1165

เดือนนี้ 16736

ทั้งหมด 1527728

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 236 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]