prev
next

วันที่ 25 ก.ย. 2566, 17:40 น.
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 18 ก.ย. 2566, 14:48 น.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูกเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ (เอกสารแนบ) 2. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว (เอกสารแนบ) 3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”...
วันที่ 18 ก.ย. 2566, 10:39 น.
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ได้จัดทำ สาร สอ.ศธ. ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม -สิงหาคม 2566) เพื่อให้สมาชิกรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของ สหกรณ์ รวมทั้งสาระหน้ารู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ เอกสารแนบ
วันที่ 18 ก.ย. 2566, 08:56 น.
ด้วย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ "เวทคณิตเพื่อพัฒนาทักษะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามเกณฑ์ศิลปหัตกรรมนักเรียน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการคิดคำนวณสอดคล้องกับเกณฑ์การแข่งขันเวทคณิต งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ในวันเสาร์ที่ 21 คุลาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้...

                       ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำทุกปี สำหรับปี 2566 ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการและ
ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจําปี 2566 ดังนี้

                        1. ดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 (ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป) เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คน จากโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนในภูมิภาค ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถเสนอชื่อนักเรียนโรงเรียนละ 1 คนเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก  โดยส่งใบสมัคร พร้อมผลงาน และหลักฐานการพิจารณาคัดเลือกไปยังกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 อาคารหอประชุมพญาไท ซอยศรีอยุธยา 5   เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565

                        2. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนใน (ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 เป็นต้นไป)
ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ สมัครเข้ารับการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2566 และส่งส่งใบสมัคร พร้อมผลงาน และหลักฐานการพิจารณาคัดเลือก ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ไปยังสำนักอำนวยการ(กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน - 7 ตุลาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2628 5616, 0 2281 9752

[หนังสือแจ้งโรงเรียน สพม. กท 1] [หนังสือแจ้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในพื้นที่ (ฝั่งพระนคร และธนบุรี)]

[หลักเกณฑ์และใบสมัครการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566]

[หลักเกณฑ์และใบสมัครการคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2566]

ประกาศผลการคัดเลือก

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

นายนิยม ไผ่โสภา
ผอ.สพม.กท 1

รองผู้อำนวยการ สพม.กท 1

ค้นหา

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1116

เมื่อวาน 637

สัปดาห์นี้ 1116

เดือนนี้ 24310

ทั้งหมด 1344112

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 99 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โครงการบทเพลงเชิงสร้างสรรค์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]