prev
next

วันที่ 25 ก.ย. 2566, 17:40 น.
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 18 ก.ย. 2566, 14:48 น.
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่นเพื่อรับเข็มเชิดชูกเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ (เอกสารแนบ) 2. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว (เอกสารแนบ) 3. เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”...
วันที่ 18 ก.ย. 2566, 10:39 น.
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด ได้จัดทำ สาร สอ.ศธ. ปีที่ 46 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม -สิงหาคม 2566) เพื่อให้สมาชิกรับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวของ สหกรณ์ รวมทั้งสาระหน้ารู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ เอกสารแนบ
วันที่ 18 ก.ย. 2566, 08:56 น.
ด้วย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ "เวทคณิตเพื่อพัฒนาทักษะ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ตามเกณฑ์ศิลปหัตกรรมนักเรียน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีทักษะการคิดคำนวณสอดคล้องกับเกณฑ์การแข่งขันเวทคณิต งานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) ในวันเสาร์ที่ 21 คุลาคม 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้...

ด้วยสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย จะจัดกิจกรรมอบรม "รวมเทคนิคและวิธีการสอนวงโยธวาทิต สำหรับผู้ฝึกสอน" ในระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน ณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ศึกษาข้อมูลได้ทาง

หนังสือเชิญ

media/files/20230221161610_%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%AF.pdf

กำหนดการ

media/files/20230221161711_%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%AF.pdf

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

นายนิยม ไผ่โสภา
ผอ.สพม.กท 1

รองผู้อำนวยการ สพม.กท 1

ค้นหา

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1083

เมื่อวาน 637

สัปดาห์นี้ 1083

เดือนนี้ 24277

ทั้งหมด 1344079

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 78 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

โครงการบทเพลงเชิงสร้างสรรค์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]