prev
next

วันที่ 08 เม.ย. 2567, 15:55 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน 02-354-4963 ต่อ 206 ในวันและเวลาราชการ  
วันที่ 25 มี.ค. 2567, 15:41 น.
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ https://smart.obec.go.th/upload/bookregister/upload_files2/1711088582x1092347130_1.pdf
วันที่ 25 มี.ค. 2567, 10:45 น.
       ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ ระหว่างวันที่ 10-11 เมษายน 2567 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อุทยานวิทยาศาสตร์ พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงขอเชิญชวน ครูผู้สอนวิชาดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นิสิต นักศึกษา นักเรียน บุคลากร สถานศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน เพื่อคัดเลือกเข้ารับการอบรม โดยสามารถสมัครได้ทาง www.waghor.go.th และ Facebook ของทางพิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 มีนาคม 2567 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายองค์การ เกตุแก้ว ผู้ประสานงานเบื้องต้น หมายเลขโทรศัพท์ 094 557...
วันที่ 21 มี.ค. 2567, 14:05 น.
📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต ๑ ขอเชิญชวนครูและนักเรียนที่สนใจ ส่งผลงานการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๗  โดยเขียนความประทับใจจากการอ่านและชมพระราชกรณียกิจผ่านสื่อต่างๆเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ (พญาไท)ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๓๐ น. เพื่อคัดเลือกผลงานส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปรายละเอียดตาม QR...

       ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 ได้จัดประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ด้านประชาธิปไตยแก่เยาวชน ทั้งในระดับโรงเรียน สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง 

 

media/files/20230222102026_%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2.pdf

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

นายนิยม ไผ่โสภา
ผอ.สพม.กท 1

 

รองผู้อำนวยการ สพม.กท 1

ค้นหา

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 23

เมื่อวาน 1132

สัปดาห์นี้ 1155

เดือนนี้ 16726

ทั้งหมด 1527718

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 79 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : [email protected]