ระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://obecimso.net/web61/ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน - วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยใช้ Username และ password เดิม หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ กรุณาติดต่อ 02-354 4963 ต่อ 501-503 หรือทาง e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th