ศธจ.กทม. ได้ประสานแจ้ง สพม.1 ขอให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และบุคลากรทางการลูกเสือ ที่ปฏิบัติภารกิจในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ต.ค. 2560 สามารถพิมพ์เกียรติบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://certificate.sesao1.go.th/main?program=0005 จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน  (ดาวน์โหลดรายชื่อ) (รายชื่อเพิ่มเติม)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th