ตามที่กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทย ปี 2561 นั้น   ขอให้นำนักเรียนไปรับเกียรติบัตรจาก ผอ.สพม.1 ในวันที่ 8 สค.2561 เวลา 13.00 น.          ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ รายชื่อดังแนบ  

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th