บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้กำหนดอบรมเิชงปฏิบัติการ "แนะเด็กไทยให้พบแนว" เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแนะแนวและประยุกต์ใช้นวัตกรรม Samsung Career Discovery ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพ สำหรับครูแนะแนวและครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 0830 - 16.30 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณตะวัน พงศ์แพทย์ เบอร์โทรศัพท์ 088-847-7310 และคุณอนุชิต นิธิมงคลทรัพย์ เบอร์โทรศัพท์ 063-195-1595

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th