สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพมหานคร  ข้าราชการครูในสังกัด ที่สนใจขอให้ศึกษารายละเอียด และส่งใบสมัครไปที่  E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา จะประกาศผลที่ www.innoobec.com ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th