ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th