แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สามารถสั่งจองสมุดบันทึกประจำวัน สพฐ. ปี 2556 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2555 รายละเอียดการสั่งจอง สพม.1 ได้จัดส่งในระบบ E-office

กลุ่มอำนวยการ

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th