สพฐ. ขอความร่วมมือ สพม.1 แจ้งโรงเรียนในสังกัดจัดส่งลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ รวมจำนวน 100 คน  จำนวน 6 โรงเรียน เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่จัดคิวในเต็นท์รอคอย  เข็นรถวิลแชร์  แจกอาหาร  น้ำดื่ม เก็บขยะ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ระหว่างวันที่ 18 – 20 พ.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 03.30 – 21.00 น.  ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  (ดาวน์โหลดหนังสือราชการ) (ดาวน์โหลดแบบแจงรายชื่อ)

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th