อาจารย์วราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มาให้ความรู้เรื่องบุหรี่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมพระปิ่นเกล้า

 

.

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th