prev
next

วันที่ 17 ต.ค. 2560, 09:21 น.
ประชาสัมพันธ์แนะนำช่องทางการลงทะเบียนรับ e-Statement กบข.  https://www.gpf.or.th/eStatement/Index.aspx
วันที่ 12 ต.ค. 2560, 17:08 น.
สพม.1 ขอเชิญโรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) เข้ารับการอบรมให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานพื้นฐาน ในวันที่ 18 ต.ค. 2560  เวลา 09.00 – 15.00 น.  ณ  กรมสุขภาพจิต  กรุงเทพฯ  และขอเลื่อนวันปฏิบัติงานจิตอาสา “ยุว MACTT TO BE NUMBER ONE”  ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  (ดาวน์โหลดเอกสาร)
วันที่ 11 ต.ค. 2560, 16:50 น.
สพม.1 ขอให้ทุกโรงเรียนสำรวจความต้องการ บันทึก สพฐ.ปี2561 ด่วนทึ่สุดภายในวันที่ 12ตค.2560 เป็นวันสุดท้าย โดยกลุ่มอำนวยการจะปิดรับยอดการสั่งจองภายในเวลา 12.00 น. เท่านั้น หากเกินเวลาที่กำหนดจะไม่สามารถสั่งเพิ่มได้ ดาวน์โหลดใบสั่งจอง
วันที่ 11 ต.ค. 2560, 15:06 น.
สพม.1 ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) จัดส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ร่วมเป็นจิตอาสา “ยุว MACTT TO BE NUMBER ONE” ระหว่างวันที่ 23 – 29 ต.ค. 2560 ณ  มณฑลพิธีท้องสนามหลวง  พร้อมทั้งขอความกรุณาส่งรายชื่อนักเรียนและครูผู้ดูแลรับผิดชอบ ภายในวันที่ 17 ต.ค. 2560  (ดาวน์โหลดเอกสาร)  (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียน)
วันที่ 10 ต.ค. 2560, 17:22 น.
สพม.1 ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาในสังกัด (ตามบัญชีรายชื่อ) จัดส่งลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับ กทม. โดยขอความร่วมมือดำเนินการ (ตามปฏิทินขั้นตอนการดำเนินการ) พร้อมทั้งขอเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ประสานงาน ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติงานในพระราชพิธีดังกล่าว รวมสถานศึกษาละ 2 คน  เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในวันที่ 11 ต.ค. 2560  เวลา 13.00 น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนวัดราชบพิธ  โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2219 2731 ต่อ 304  ทั้งนี้ ได้ประสานแจ้งสถานศึกษาตามบัญชีรายชื่อโดยเบื้องต้นแล้ว ...

อาจารย์วราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มาให้ความรู้เรื่องบุหรี่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมพระปิ่นเกล้า

 

.

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 97 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th