prev
next

วันที่ 06 ธ.ค. 2560, 16:09 น.
สพม.1 ขอให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (รุ่นที่2)  วันที่ 8 – 11 ธ.ค. 2560  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  เขตหนองแขม  กทม. พร้อมทั้งขอเชิญประชุมเตรียมงานในวันที่ 8 ธ.ค. 2560  เวลา 09.30 น.  ณ  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม  และอนุญาตให้ข้าราชการครูที่ส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ ดังลกล่าว  เข้ารับการฝึกอบรมฯ ตามวัน  เวลา และสถานที่ที่กำหนด  (ดาวน์โหลดสำหรับคณะวิทยากร) ...
วันที่ 04 ธ.ค. 2560, 19:35 น.
สพม.1 ขอให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือพลังงานแสงอาทิตย์ (Scouts go Solar) ตามรายชื่อ นำลูกเสือ  เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ในส่วนสิ่งที่ต้องเตรียมไปได้ประสานไปยัง สลช. แล้ว...
วันที่ 30 พ.ย. 2560, 09:59 น.
สพม.1 ได้ดำเนินการโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร เข้าบัญชีโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดดังแนบ
วันที่ 24 พ.ย. 2560, 12:52 น.
กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา แจ้งร่างปฏิทินการจัดสอบ Pre O-NET และ O-NET สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปีการศึกษา 2560  
วันที่ 24 พ.ย. 2560, 12:44 น.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จำหน่ายให้แก่นักเรียน บุคลากร และผู้ที่สนใจ เพื่อเผยแพร่และเป็นหนังสือที่ระลึกในการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในราคาเล่มละ ๑๕ บาท โดยสั่งจองในใบสั่งจองหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ และส่งได้ที่กลุ่มอำนวยการ (บางแวก) , ส่งผ่านระบบ e-office หรือส่งแฟกซ์ที่เบอร์ ๐ ๒๔๑๐ ๒๖๕๐ ภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เท่านั้น...

อาจารย์วราภรณ์ หงษ์ดิลกกุล มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ มาให้ความรู้เรื่องบุหรี่กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมพระปิ่นเกล้า

 

.

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

มี 55 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th