โรงเรียนปัญญาวรคุณ จัดพิธีเทิดพระเกียรติและเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในระชกาลที่ 9

นำโดยท่านผู้อำนวยการขวัญชัย ไกรธรรม คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง

... 11 สิงหาคม 2560 ...

ดูภาพเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/groups/prsesao1/permalink/1302639066513929/

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th