prev
next

วันที่ 20 ก.ค. 2561, 09:22 น.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามผลการทดลองใช้ (ร่าง) มาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2522 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยขอให้ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกเรียน ตอบแบบสอบถามด้วยระบบออนไลน์ด่วน รายละเอียดดังแนบ
วันที่ 19 ก.ค. 2561, 11:58 น.
ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 สมัครร่วมโครงการ "GSB เติมฝัน ปั้นดาวคุณธรรม นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย" ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อรับการเรียนรู้เพิ่มเติมวิชา GAT สนใจดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ https://www.gsb.or.th หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561
วันที่ 18 ก.ค. 2561, 13:41 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือเทียบเท่า) เข้าร่วมโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 5 สำหรับค่ายภูมิภาค ภาคกลาง (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
วันที่ 17 ก.ค. 2561, 15:36 น.
ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพม. 1 งดให้บริการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทุกคน จะเดินทางไปประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่การเงิน ที่จังหวัดชลบุรี  แจ้งมาเพื่อโปรดทราบ 
วันที่ 10 ก.ค. 2561, 14:42 น.
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2562 (ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร)

นายทศพล  สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ และคณะครูนำนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำวันศุกร์ ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข”เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม  โดยในวันนี้ทางโรงเรียนได้มอบขนมให้นักเรียนทุกคนเพื่อนำไปไหว้บุพการีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560   โดยได้รับความอุปถัมภ์ จากคุสถาพร  วงศ์กิตติการ  นักเรียนเก่าโรงเรียนวัดสระเกศรุ่น  ส. 74 


[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

ประชาสัมพันธ์โดย นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th