prev
next

วันที่ 22 ก.พ. 2561, 09:09 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร/ผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา (ดาวน์โหลดรายละเอียด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  02-821-25559 ต่อ  3574 
วันที่ 16 ก.พ. 2561, 15:28 น.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดรายละเอียด
วันที่ 16 ก.พ. 2561, 15:26 น.
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายสร้างครู ปีที่ 10 ตอน ปั้นครู สู่อนาคต"  ดาวน์โหลดรานยละเอียด
วันที่ 13 ก.พ. 2561, 14:24 น.
รายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561  ผ่านระบบรายงานผลการรับนักเรียน ​หากโรงเรียนใดยังไม่ได้ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลการรับนักเรียน ขอให้ดำเนินการกรอกข้อมูล ได้ถึง วันที่ 13 ก.พ.61 เวลา 24.00  น.และให้รายงานข้อมูลตามปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ติดต่อ เจ้าหน้าที่  พิตตินันท์ หมายเลขโทรศัพท์ สำนักงานเขตพื้นที่  02 354 4963 ต่อ 503  หรือ  081 553 8453...
วันที่ 13 ก.พ. 2561, 09:15 น.
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ดาวน์โหลดรายละเอียด)

นายทศพล  สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ และคณะครูนำนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำวันศุกร์ ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข”เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม  โดยในวันนี้ทางโรงเรียนได้มอบขนมให้นักเรียนทุกคนเพื่อนำไปไหว้บุพการีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560   โดยได้รับความอุปถัมภ์ จากคุสถาพร  วงศ์กิตติการ  นักเรียนเก่าโรงเรียนวัดสระเกศรุ่น  ส. 74 


[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

ประชาสัมพันธ์โดย นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม

ผู้อำนวยการ


เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th