นายทศพล  สังข์ทิตนุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ และคณะครูนำนักเรียนโรงเรียนวัดสระเกศอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำวันศุกร์ ตามหลักพุทธศาสนาอันเป็นแนวทางการประพฤติตนที่ดี ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิต “เก่ง ดี และมีความสุข”เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำหลักคำสอนที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในการอยู่ร่วมกับครอบครัวและบุคคลในสังคม  โดยในวันนี้ทางโรงเรียนได้มอบขนมให้นักเรียนทุกคนเพื่อนำไปไหว้บุพการีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560   โดยได้รับความอุปถัมภ์ จากคุสถาพร  วงศ์กิตติการ  นักเรียนเก่าโรงเรียนวัดสระเกศรุ่น  ส. 74 


[ชมภาพข่าวทั้งหมด]

ประชาสัมพันธ์โดย นายทศวรรษ  เหง้าโคกงาม

email ผู้ดูแลเว็บไซต์ : admin@sesao1.go.th